Malafide incassobureaus in het nieuws.

De laatste weken is veel aandacht in de media voor malafide incassobureaus. Ze leggen oneigenlijke druk op schuldenaren, communiceren eenzijdig door wel stevige brieven te sturen maar niet te reageren op klachten. Afgelopen week heeft de Rechtbank een ander incassobureau veroordeeld voor een volledige proceskostenvergoeding, omdat de incassoprocedure niks meer te maken had met redelijkheid.

Als ondernemer wilt u uw goed opgebouwde reputatie niet te grabbel gooien aan een malafide incasso-organisatie. Maar hoe selecteert u nu een goed incassobureau en waar moet u op letten?

Heeft de incasso-organisatie een stichting derdengelden?

Veel legitieme incasso organisaties hebben een stichting derdengelden. Een stichting derdengelden heeft als doel het geld wat een incassobureau voor de opdrachtgever binnenhaalt te scheiden van de incasso-onderneming zelf. Een incasso ondernemening kan dan het geld wat voor u bestemd is niet aanspreken voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook in geval van een faillietsement van het incassobureau, blijft het geld op de stichting derdengelden uw geld en kunnen schuldeisers van het incassobureau hier niet bij. Het geld wat voor u geincasseerd is, staat daarom een stuk veiliger. nl.legal heeft ook een stichting derdengelden (zie kvk).

Is de incasso organisatie telefonisch bereikbaar?

Verantwoorde incassobureaus willen de opdrachtgevers maar ook vooral de schuldenaren de mogelijkheid geven contact op te nemen om zo problemen te bespreken, klachten aan te horen of betalingsregelingen te treffen. Er is een patroon dat malafide incassobureaus dit juist niet willen, maar vooral dreigbrieven blijven sturen of uiteindelijk intimiderende huisbezoekingen gaan doen.

Heeft het incassobureau een eigen juridische afdeling?

Wanneer een minnelijke incasso op een normale manier geen resultaat oplevert, zal een verantwoord incassobureau een juridische procedure starten om zo via wettelijke middelen alsnog een betaling te verkrijgen. Juristen zijn over het algemeen geen “vechtersbazen”. Heeft het incassobureau geen eigen juristen in dienst, dan is het of een papieren tijger, of een agressieve tijger die op minder wettelijke middelen de vordering probeert te innen, bijvoorbeeld door intimidatie van de schuldenaar.

Werkt het incassobureau een vast patroon af, of is er sprake van maatwerk?

Bij een vast patroon worden een aantal handelingen gedaan, waarna het dossier wordt gesloten of overgaat naar de juridische afdeling voor dagvaarding. Er is in dat geval vaak geen oog voor de schuldenaar. nl.legal werkt niet met een vast patroon maar handelt naar het gedrag van de schuldenaar. Kan of wil deze niet betalen? Gaat een incassobureau niet over tot maatwerk, zit de schuldenaar vaak met een extra hoge schuldenlast die niet voldaan kan worden en blijft de schuldeiser met lege handen of zelfs kosten achter.

Houdt het incassobureau zich aan de maximale kosten?

De wetgever heeft maximale kosten voor een incassozaak bepaald. In een eerder artikel schreven wij hierover. Malafide incassobureaus houden zich daar niet aan.

Waarom een keurmerk niks zegt.

Voor de incassobrance is een groot keurmerk aangewezen. De grote incassobureaus zijn er over het algemeen lid van. Het keurmerk zegt niks over de kwaliteit van het incassobureau of dat ze zich aan de regels houden. Niet zelden worden incassobureaus op de vingers getikt waarvan ook leden van het keurmerk. Recent maakte een lid het wel heel erg bond en heeft dit geleidt tot een veroordeling door de rechtbank. Een dergelijk keurmerk geeft een vals gevoel van veiligheid of vertrouwdheid. Daarom doen wij daar niet aan mee.

Maatschappelijk verantwoorde incasso bij nl.legal.

nl.legal wil op een verantwoordelijke wijze incasseren. Wij houden ons aan de wetgeving en aan de voorschriften. Wij hebben een eigen juridische afdeling die ook daarop toeziet. Oneigenlijke druk werkt op ten duur alleen maar averechts naar onze mening. Natuurlijk proberen wij als incassobureau de vordering zo snel mogelijk te innen, het liefst in 1x zonder (langdurige) regeling, maar oog voor (kwaliteit van leven) van de schuldenaar verliezen wij niet uit het oog. Communiceerd een schuldenaar op een open manier, wil deze een oplossing voor zijn of haar probleem, dan helpen we daar graag bij. Dat kan betekenen dat we een regeling aangaan, dat we afspreken dat de betalingstermijn verruimd wordt en de schuldenaar ons op de hoogte houdt van de stand van zaken.

Het betekend ook dat we de belangen van de opdrachtgever niet uit het oog verliezen. Er is een schuld welke uiteindelijk betaald moet worden. We vinden het daarom belangrijk de belangen goed af te wegen. Echter heeft uiteindelijk de schuldeiser ook niks aan een debiteur die failliet wordt verklaard. Maar een debiteur met schulden hoeft niet elk weekende naar het café, dat geld kan ook worden gebruikt om de schuld te betalen.

Voorkomen van oplopende schulden is vaak beter als genezen. Om een praktijkvoorbeeld te geven, de dagvaarding. Pas op het moment van de dagvaarding mag uit het register: “basisregistratie personen” informatie worden opgevraagd. Soms is een schuldenaar verhuist en krijgt dan direct te maken met een dagvaarding en oplopende kosten. Dat is niet altijd nodig door op andere manieren te achterhalen of een schuldenaar is verhuist. Of voordat een we een rechtszaak aanspannen inzicht te krijgen in de financiele situatie van een schuldenaar. Ziet die persoon al diep in de schulden? Dan is het misschien beter om geen verdere kosten te maken. Heeft die persoon geen andere schulden, dan is er waarschijnlijk sprake van betalingsonwil en moet er met hardere hand opgetreden worden.