Incassokosten, hoe zit dat nou precies?

Wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald, kan een incassobureau worden ingeschakeld. nl.legal is ook een incassobureau. Vaak met verhoging: incassokosten.

Regelmatig lees ik op internet vragen over hoe het nu zit met incassokosten, vooral wat nu het maximale bedrag is. Ook is er veel verwarring wat nu wel en niet mag qua extra (bijkomende) kosten.

Minnelijke, buitengerechtelijke incasso.

Als u een factuur niet op tijd betaald, wordt naar verloop van tijd een incassobureau ingeschakeld. Een incassobureau rekent bovenop de hoofdsom (originele bedrag) van de factuur, extra kosten, namelijk incassokosten. De hoogte van de incassokosten zelf zijn wettelijk bepaald in “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten“. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald door de hoogte van de hoofdsom, oftwel het orginele bedrag wat op de factuur staat. Daarnaast mag bovenop de hoofdsom rente worden berekend voor de tijd dat de betaaltermijn verlopen is, maar deze rente mag over het algemeen niet worden gerekend over de incassokosten. Ook mag BTW worden gerekend op de incassokosten, wanneer de opdrachtgever geen BTW kan verrekenen met de belastingdienst. Dit is over het algemeen eenvoudig na te gaan of er BTW op de originele factuur staat. Is dat het geval, dan kunt u er over het algemeen van uit gaan dat er geen BTW over de incassokosten berekend mag worden.

Administratiekosten, dossierkosten, of welk naam het “beestje” ook krijgt, mogen “in beginsel” dus niet. U leest alweer de juridische “in beginsel”, want stel dat de incassokosten lager zijn dan het maximum, dan mag het wel, maar de totaal kosten mogen nooit hoger worden dan de maximale extra kosten zoals genoemd in de wet.

Op de website http://www.incassokostenberekenen.nl/ kan eenvoudig worden berekend wat de maximale incassokosten zijn in uw geval. Zijn de kosten hoger, neem dan vooral contact op met het betreffende incassobureau welke de vordering bij u komt innen en betaal niet zomaar de incassokosten, maar start met de hoofdsom en het deel van de incassokosten wat u denkt verschuldigd te zijn.

Gerechtelijke incasso voor alleen de minnelijke incassokosten.

Het in het geheel niet betalen van incassokosten is niet verstandig. Een veelgehoord en slecht advies op internet. De incassokosten zijn namelijk wettelijk bepaald én mogen bij een betaling als eerste worden afgetrokken van het openstaande bedrag. Dit mag volgens artikel 44 van het 6e boek van het Burgelijk Wetboek (6:44 BW). Dit heeft als resultaat dat u dus de incassokosten heeft betaald, maar een deel van de hoofdsom, het orginele factuurbedrag nog steeds open staat. Als het factuur terecht is, zal een rechter u hoogstwaarschijnlijk alsnog veroordelen, want de Hoge Raad, de meest hoge rechtsprekende instantie in Nederland heeft bepaald dat dit ook voor incassokosten geldt. De Hoge Raad bepaalt zelfs dat procederen voor álleen incassokosten mag.

Gerechtelijke incasso: nog meer kosten.

Om bij het punt gerechtelijke incasso te komen. Dit is een incassoprocedure welke nl.legal ook kan doen. Ook een veelgehoord misverstand is dat incassobureau’s geen gerechtelijke incasso kunnen of mogen doen. Dat mag en kan wel, maar voor ambtshandelingen is een gerechtsdeurwaarder nodig, dus voor het langsbrengen van gerechtelijke brieven en voor het leggen van een beslag.

De maximale incassokosten zoals hierboven besproken gelden alleen bij minnelijke, buitengerechtelijke incasso. Bij een gerechtelijke incasso wordt u geconfronteerd met extra kosten bovenop de hoofdsom, rente en incassokosten. Deze kosten bestaan bij de start van een gerechtelijke incasso uit dagvaardingskosten en salaris gemachtigde. De dagvaardingskosten zijn een vastgesteld tarief en is terug te vinden in het “Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders“. In dit besluit kunt u dus ook nagaan of de kosten welke de deurwaarder in rekening brengt, mogen. De kosten mogen eventueel wel verhoogd worden met “leges”, maar dit moet duidelijk in de dagvaarding staan.

De deurwaarderskosten zijn niet afhankelijk van de hoofdsom en de incassokosten. Het salaris gemachtigde waar u ook mee geconfronteerd kan worden is wel afhankelijk van de hoofdsom en de incassokosten. Hoe hoger dit bedrag samen is, hoe hoger het salaris. Vaak krijgt u de mogelijkheid alsnog na dagvaarding te betalen. Doet u dat niet, gaat de dagvaarding naar de rechtbank en kunt u daarop via de rechter reageren. Over het algemeen veroordeelt de rechter u als u niet reageert. Dit heet verstek.

Stel, de rechtbank veroordeelt u, dan komen er weer extra kosten bij, want de rechter zal u in het algemeen ook veroordelen tot betalen van het griffierecht, een bedrag voor de kosten van de rechtbank en deze is ook onder andere afhankelijk van de hoofdsom en incassokosten. Daarnaast zal de deurwaarder de uitspraak bij u “betekenen” c.q. “langsbrengen”, wat ook geld kost.

Uitspraak van de rechter.

Met de uitspraak van de rechter, bij incassozaken heet dat vaak een vonnis, kan het incassobureau de deurwaarder opdracht geven bij u beslag te leggen. Dit kan dus niet zo maar. Hiervoor is een vonnis nodig en in dat vonnis gaat de rechter ook kort toetsen of de kosten die in de dagvaarding zijn vermeld, kloppen. Zijn kosten niet vermeld, zal de rechter dat ook niet toewijzen. Zijn ze te hoog, zal de rechter de kosten over het algemeen ook niet toewijzen.

Buitengerechtelijke versus gerechtelijke incasso.

Om “to the point” te komen, binnen een gerechtelijke incassoprocedure kunnen de kosten enorm snel en hoog oplopen, wat wettelijk gezien gewoon mag. Het is daarom van belang als u geconfronteerd wordt met een incasso, te bepalen of dit een minnelijke of gerechtelijke incasso betreft. Dit kan men over het algemeen zien door na te gaan of er een dagvaarding is langsgebracht. Is dat het geval, zal dit over het algemeen een gerechtelijke incasso betreffen waarvoor hogere kosten in rekening worden gebracht dan het maximale tarief aan buitengerechtelijke incassokosten.

Wordt u geconfronteert met een ander incassobureau en wilt u hulp met verdedigen? Wij komen graag met u in contact, zie daarvoor onze pagina “incasso verweer“.