Ook naar de rechter bij een lage hoofdsom.

Tijdens een incassoprocedure worden de meeste vorderingen voldaan. Door middel van het sturen van brieven, email’s, SMS-berichten, bellen, facebook-berichten en huisbezoeken ziet een schuldenaar op ten duur in dat de schuld moet worden betaald. Soms is de reden van niet betalen dat het “even niet uit kwam”, soms is er een “hobbel” waar de schuldenaar overheen geholpen moet worden of soms is er gewoon simpelweg sprake van een verhuizing die niet is doorgegeven en wij als incassobureau via informatiesystemen alsnog een nieuw adres achterhalen.

Incassobureau een papieren tijger?

In sommige gevallen denkt een schuldenaar dat een incassobureau toch niks doet behalve brieven sturen. Een papieren tijger. Blaffende honden bijten niet? Vooral bij lage hoofdsommen wordt dat nog wel eens gedacht. Een groot misverstand als het om incasso bij nl.legal gaat! Ook bij lage hoofdsommen gaan wij naar de rechter voor onze cliënt. Dat doen we natuurlijk wel op een verantwoorde manier om zo niet onnodig onze cliënt, de schuldenaar of onszelf op kosten te jagen.

Informatie verzamelen zorgt voor lage risico’s.

Een bewezen manier is zo veel mogelijk informatie te verzamelen voordat de dagvaarding wordt uitgebracht. Dat doen we op verschillende manieren en in samenwerking met verschillende partijen. Blijkt dat de schuldenaar bijvoorbeeld onroerend goed op naam heeft staan of verder geen, of niet al te veel andere incassobureau’s achter zich aan heeft en uit financiële informatie blijkt dat er gewoon betaald kan worden, dan heeft dagvaarden voor lage hoofdsommen ook zin. Omdat we dit proces efficiënt en goed hebben ingericht, ontstaat een zo compleet mogelijk beeld. In bepaalde soorten dossiers nemen wij zelfs het risico van onze cliënt over, zo loopt de gerechtelijke incasso door op basis van no-cure-no-pay.

Ook gerechtelijke- en executiekosten worden verhaald op de schuldenaar.

De kosten voor een gerechtelijke procedure kunnen op de schuldenaar verhaald worden, dat doen we daarom ook. Zo komt onze cliënt en ook wij niet met (hoge) kosten te zitten. Een schuldenaar die wel kan, maar niet wil betalen wordt zo ontmaskerd en roept een gerechtelijke procedure met dito (hoge) kosten op die manier op zichzelf af. Door ook het gerechtelijke traject samen met onze vaste deurwaarders goed af te stemmen, wordt een maximaal resultaat gehaald zonder niet verhaalbare kosten te maken. Na een gerechtelijke procedure kan er beslag worden gelegd op alle bezittingen van een schuldenaar, behoudens een paar uitzonderingen. De bezittingen kunnen uiteindelijk worden verkocht en geld op bankrekeningen vloeit naar ons voor gedwongen afbetaling van de schuld.