Vandaag is een grote update geinstalleerd voor het dossier volgsysteem. In het dossier volgsysteem kunnen opdrachtgevers van Aveon de stand van lopende zaken volgen. Zo kan realtime de status van een incasso opdracht worden ingezien, of er een (deel)betaling binnen is, of en wat er besproken is met de debiteur, enzovoort. Ook voor bestuursrechtelijke zaken, zoals het boete aanvechten is het dossier volgsysteem beschikbaar en kan steeds online de genomen en volgende stappen worden gevolgt.

De vorige versie van het volgsysteem stamt af uit 2011. In de tussentijd zijn er steeds kleine verbeteringen aangebracht. Met de nieuwe versie is inzicht in het dossier verder verbeterd. Op de achtergrond zijn ook nieuwe incassomethoden beschikbaar, waardoor wij een nog hoger slagingspercentage in de minnelijke fase verwachten.

Ook na de release van deze versie niet stilzitten, ook niet qua ICT-diensten. Zo zijn wij druk bezig de invoer vanuit de deurwaarder de verduidelijken, deze is soms nog te cryptisch of te juridisch verwoord. Omdat het om een automatische invoer gaat is het een uitdaging dat aan te passen. Natuurlijk zijn wij in de tussentijd en ook daarna altijd bereid het een en ander te verduidelijken bij vragen.

Graag horen wij uw feedback en commentaren.