INCASSO

Incasso is een breed begrip en daarom heeft nl.legal haar incassodienstverlening ingedeeld in drie verschillende groepen.

No-cure no-pay incasso

Vrijwel alle (onbetwiste) minnelijke incassozaken behandelen wij op basis van no cure no pay. Zo stijgen de kosten nooit boven het gewin uit. Dit geldt veelal ook voor de gerechtelijke incasso, in dat geval betaald u geen voorschot, griffierecht, deurwaarderskosten en heeft u geen kostenrisco.

Altijd inzicht in het dossier.

Online heeft u altijd inzicht in de dossiers welke wij voor u in behandeling hebben. Met uw eigen inlognaam en wachtwoord kunt u inloggen in het vordering volgsysteem of in onze Android App. U ziet hierin de openstaande dossiers, de ondernomen acties en de vervolgacties. Ook kunt u de notities lezen van de zaakbehandelaars en deurwaarders.

Zekerheidsgaranties.

Op alle incassodiensten zijn veiligheidsgaranties ingebouwd. Zo staan de bedragen die wij innen voor onze opdrachtgevers los van het bedrijf nl.legal. Alle gelden die bestemd zijn voor onze opdrachtgevers worden door de wederpartij gestort op de rekening van een speciaal daarvoor opgerichte stichting. Zo kunnen de gelden van onze opdrachtgevers niet aangewend worden voor andere doeleinden. Ook kan dit geld in geval van een faillissement, nooit binnen het faillissement vallen.

Kies hieronder de incassomethode

Minnelijke incasso

Minnelijke incasso is een ``normale`` incassoprocedure, waar wij zonder tussenkomst van een deurwaarder of rechtbank het bedrag voor u proberen te innen.

Gerechtelijke incasso

Wanneer een gezamenlijk oplossen geen mogelijkheid meer is, wordt een gerechtelijke incassoprocedure gestart. We gaan in een gerechtelijke incassoprocedure de rechtbank om vervolgens beslag te leggen.

Incasso verweer

Mocht u te maken krijgen met een ander incassobureau welke een vordering bij u komt innen, kan het verstandig zijn rechtsbijstand in te schakelen. Wij kennen de ``in's and out's``.