Rotsvast en vastberaden.

Vriendelijk als het kan, streng als het moet.

Minnelijke incasso – no cure no pay

No Cure No Pay incasso van nl.legal geeft zekerheid. Zekerheid dat de kosten nooit boven het gewin gaan en er alles aan gedaan wordt de vordering alsnog zonder rechtbank te innen. Niet betalende klanten kunnen voor grote problemen zorgen binnen een bedrijf. nl.legal hanteert een gedegen incassoprocedure, volgens een variabel patroon. Waar veel concurrerende incassobureaus een standaard aantal stappen uitvoeren, bepalen wij de te nemen stappen op grond van het gedrag van de schuldenaar.

Als eerste stap stellen wij vast waarom uw klant niet tot betaling overgaat. Is deze ontevreden over uw dienst of product, kan deze niet betalen, of wil deze niet betalen? Een klant die niet kan betalen, spreken wij anders aan dan een klant die niet wil betalen.

Daarnaast maken wij gebruik van een breed scala aan mogelijkheden en technieken om de schuldenaar te benaderen zodat al het mogelijke wordt gedaan om uw klant in kennis te stellen van de schuld en de noodzaak dat dit snel wordt opgelost. Niet voor niks zijn wij een “legal tech company”. Zo sturen we berichten per post, email en naar de mobiele telefoon. Mocht blijken dat uw klant in de tussentijd is verhuist, hebben we middelen om te trachten het nieuwe adres te achterhalen en kredietinformatie over uw klant op te vragen.

Omdat wij beschikken over eigen juristen kunnen wij ook, namens u, juridisch inhoudelijk verweer voeren. Tevens is het in vrijwel alle gevallen mogelijk om de procedure via de rechtbank door te zetten, mocht dat nodig zijn.

De kosten van een incassoprocedure worden voor de opdrachtgever tot een minimum beperkt. Deze worden in beginsel verhaald op de debiteur. Mocht dat in een uitzonderlijk geval niet lukken, dan worden de kosten afgewikkeld conform afspraken die wij van tevoren met u maken, veelal no-cure no-pay incasso.

De incasso-juristen van nl.legal gaan graag aan de gang met uw openstaande vordering. Of het nu een eenmalige vordering is of een grote stroom aan vorderingen. Voor de grote stroom aan opdrachten is ook een “API” beschikbaar, vraag naar de mogelijkheden. In de basis gaan voeren we de opdrachten uit op basis van voor no-cure no-pay incasso. U heeft met onze minnelijke incassodiensten nooit meer kosten dan het oplevert. En dat is wel zo fijn!

Gratis vordering indienen

Minnelijke incasso bij nl.legal is op basis van no cure no pay wanneer het gaat om een onbetwiste vordering. Stuur gratis uw proefvordering in.