Met regelmaat krijgen we vragen van particuliere woningverhuurders die hun eigen woning verhuren over huurachterstanden en hoe daarmee het beste om te gaan. Soms gaat er in de voorfase, dus voordat de woning is verhuurd wat mis en hadden problemen eenvoudig voorkomen kunnen worden. Grote woningcorporaties houden een zwarte lijst bij, maar daar kunt u als particuliere kleine verhuurder niet bij. Wees er ook op bedacht dat het lastig is een huurder, eenmaal in uw woning, uit te zetten.

Het is daarom verstandig, voordat u een nieuwe huurder een contract aanbied het volgende te controleren en te vragen:

  • Voer een kennismakingsgesprek met de toekomstig huurder. Waarom wil de huurder uw huis huren? Wat voor werkt doet de huurder? Waar komt de huurder vandaan?
  • Vraag aan de huurder zijn/haar huidige adres en vraag toestemming dat te gebruiken voor referenties. U kunt vervolgens bij het Kadaster voor een paar euro aanvragen wie de eigenaar is van de woning. Neem contact op met de huidige verhuurder en vraag naar de ervaringen. Veelal wordt om een uittreksel van de Basisregistratie Personen met adreshistorie gevraagd door de verhuurder. Dit kan de huurder verkrijgen bij zijn/haar gemeente. Hierop staat het huidige adres van de huurder, maar ook vorige adressen. Verhuist de huurder veel? Staat huurder in onderzoek? Dan kan er reden zijn voor achterdocht. Een verhuurdersverklaring is ook altijd een goed idee om te vragen. Een voorbeeld hiervan kunnen we u toesturen.
  • Laat de nieuwe huurder toetsen op kredietwaardigheid. U kunt ons vragen dit te doen. Wij kunnen op basis van het huidige adres van de huurder een eerste indicatie geven of er andere aangesloten incassobureau’s of deurwaarders achter de huurder aanzitten. Dit wordt geregistreerd op naam en op adres.
  • Vraag altijd een officieel legitimatiebewijs ter inzage. Ga niet akkoord met een kopie, want dit kan eenvoudig worden “gephotoshopped”. Maak zelf vervolgens een kopie van het legitimatiebewijs.
  • Vraag om jaaropgaven, loonstroken of kopie van de laatste inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting van de afgelopen 3 jaar wanneer de huurder een ondernemer is. Vraag ook om bankafschriften.
  • Google op de naam van de huurder. Wees alert op rare nieuwsberichten of feiten die niet kloppen.

Eenmaal een getekend contract, kan niet meer zomaar worden teruggekrabbeld. Het is daarom van belang dit te vragen voordat u een contract aanbied en zo vroeg mogelijk in de procedure. Ook kan een huurder niet zomaar worden uitgezet. Hiervoor is een gang naar de rechter nodig. Het kan daarom verstandig zijn in het huurcontract eerst een bepaalde periode op te nemen, van bijvoorbeeld 3 maand of een half jaar. Zijn er problemen met het innen van de huur of versmeren de huurders de boel, kan relatief eenvoudig het contract worden ontbonden. Wanneer de huurders vervolgens niet vertrekken bent u wel weer aangewezen op de rechtbank.

Vragen over de verhuur van uw woning? Neem dan contact met ons op.